Trò Đùa Uống Thuốc Ngủ vứt Xuống Nước -NTN vlog

NTN nổi tiếng với những trò nghịch ngu , nay Nguyễn Thành nam lại tiếp tục với trò Đùa Uống Thuốc Ngủ Vất Xuống Nước ( Sleep Under Water Prank )

Xem thêm nhiều video của NTN Vlog bên dưới

Bình luận về bài viết

comments