Làm thế nào để nhận ra được một lập trình viên mới vào nghề?

Làm thế nào để nhận ra được một lập trình viên mới vào nghề? Bạn sẽ phân biệt được lập trình viên giỏi với lập trình viên mới vào nghề bằng những dấu hiệu nhận biết sau:

  • Đặt tên biến vô nghĩa
  • Đặt tên function/method vô nghĩa
  • Đặt tên namespace/packages vô nghĩa
  • Không hiểu rõ cú pháp của ngôn ngữ lập trình họ đang sử dụng
  • Cấu trúc code 1 cách kém hiệu quả
  • Không hiểu về khái niệm scope
  • Lạm dụng hoặc không tận dụng các frameworks
  • Không biết cách đặt câu hỏi (Stackoverflow, Google, đồng nghiệp…)
  • Làm như mình là một món quà của thượng đế khi sử dụng Visual Basic trên một máy tính năm 98
 • Làm cho code của mình không thể mở rộng
 • Không biết debug hoặc debug kém hiệu quả khi chỉ fix những vấn đề cơ bản mà không đào sâu vào nguyên nhân của bug
 • Không hình dung được thời gian cần để thực hiện project
 • Không có được thư viện functions và classes của riêng mình
 • Không thể hiểu code của người khác (nếu có thể hiểu được, đôi khi code người lạ viết đọc khoai vl)
 • Chỉ biết độc nhất 1 ngôn ngữ (và hay xạo xạo về nó)
 • Không đoán được các trường hợp xảy ra (rõ ràng là bạn không thể biết hết được chúng)
 • Cho rằng code của mình không có bug và warnings
 • Họ tốn thời gian cho việc code không hiệu quả rất nhiều

Bình luận về bài viết

comments