Chính sách bảo mật

Chào mừng các bạn đến với trang chính sách bảo mật thông tin trên Mezing.vn !

Thông tin chính sách bảo mật có hiệu lực ngay từ ngày 13 tháng 7 năm 2018. 

Khi sử dụng bạn truy cập vào bất cứ trang nào của mezing.vn, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho mezing. Chúng tôi hiểu rằng đây là 1 trách nhiệm lớn và chúng tôi sẵn sàng bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

THU THẬP THÔNG TIN CỦA BẠN

Mezing có thể thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… khi khách truy cập tự nguyện gửi thông tin cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được dùng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép dùng nó theo cách khác, cụ thể là thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi.

Hơn thế nữa có thể chúng tôi thu thập ngày sinh nhật của bạn. Và chúng tôi thu thập thông tin loại trình duyệt bạn sử dụng; ngày và thời gian bạn truy cập vào trang web; các trang bạn truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp tới trang web của chúng tôi. Việc này được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý trang web, nhằm mang lại cho các bạn thông tin cũng như kiến thức sát nhất.

Bảo mật thông tin của bạn

Chúng tôi chỉ cho phép những nhân viên, nhà thầu và người đại diện của chúng tôi truy cập vào thông tin cá nhân, họ là các bộ phận cần thông tin đó để xử lý thông tin. Và tất nhiên rằng , ai có quyền truy cập này đều phải thực hiện những nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt theo hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo những nghĩa vụ đấy.

Nếu bạn có thêm câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến đóng góp nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form Liên hệ với chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn bạn đã hợp tác .